وبلاگ دانشجویان مهندسی چوب دانشگاه تهران 

وبلاگ دانشجویان مهندسی چوب دانشگاه تهران - 19) استاندارد چوب

وبلاگ دانشجویان مهندسی چوب دانشگاه تهران

از طریق قسمت آخرین مطالب سایت می توانید به نوشته های پیشین وبلاگ دسترسی داشته باشید

برخی از استانداردهای مربوط به چوب و مواد ساخته شده از چوب...

 

utswe.blogfa

ASTM D143

Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timbers

ASTM D198

Static Tests of Timbers in Structural SizesExcluding Section 36

ASTM D1037

Wood Based Fiber and Particle Panel Materials

ASTM D1761

Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood

ASTM D2395

Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood & Wood Based Materials

ASTM D2718

Standard Methods of Testing Plywood in Rolling Shear

ASTM D2719

Standard Methods of Testing Structural Panels in Shear Through Thickness

ASTM D2915

Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Visually graded Dimension Lumber from In-Grade Tests of Full-Size Specimens.

ASTM D3043

Standard Methods of Testing Plywood in Flexure

ASTM D3044

Standard Test Method for Shear Modulus of Plywood

ASTM D3500

Standard Methods of Testing Plywood in Tension

ASTM D3501

Standard Methods of Testing Plywood in Compression

ASTM D4442

Standard Test Methods for Moisture Content of WoodExcluding Method
C - Distillation

ASTM D4444

Standard Test Methods for Use and Calibration of HandHeld Moisture Meters

ASTM D4761

Mechanical Properties of Lumber and Wood-Based Structural Material

ASTM D5456

Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products

ASTM D5055

Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists

ASTM E72

Standard Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building Construction

ASTM E73

Standard Practice for Static Load Testing of Truss Assemblies

ASTM E196

Standard Practice for Gravity Load Testing of Floors and Flat Roofs

ASTM E455

Static Load Testing of Framed Floor or Roof Diaphragm Construction for Buildings

ASTM E529

Flexural tests on Beams and Girders for Building Construction

ASTM E564

Standard Method of Static Load Test for Shear Resistance of Framed Walls for Buildings

ASTM E661

Standard Test Method for Performance of Wood and Wood-Based Floor and Roof Sheathing Under Concentrated Static and Impact loads

ASTM E695

Relative Resistance of Wall, Floor, and Roof Construction and Impact Loads

ASTM E1080

Static Load Testing of Wood - Framed Truss Assemblies

BS 5268 Part2

Timber and/or Plywood Structures

BS 6566

Plywood

CSA 0121

Douglas Fir Plywood

CAN/CSA 0122

Structural Glued-Laminated Timber

CSA 0151

Canadian Softwood Plywood

CSA 0153

Poplar Plywood

CSA-0325

Test Methods for Construction Sheathing

CSA-0437

Test Methods for Waferboard and Strandboard

CAN/CSA-0442

In-Grade Bending Tests of Lumber

CAN/CSA S442

In-Grade Tension Tests of Lumber

CSA S307

Load Test Procedures for Wood Roof Trusses for Houses and Small Buildings

COFI Test Procedures

Bearing Test

DIN 53255

Bonding Strength

DIN 68705

Plywood

EN 310

Wood-Based Panels - Determination of modulus of elasticity in bending and bending strength - Determination of characteristic values of mechanical properties and density

EN 314 - 1 & 2

Plywood - Bonding Quality, Part 1: Test methods, Part 2: Requirements

EN 789

Timber Structures - Test Methods - Determination of Mechanical Properties of Wood-Based Panels

FP Innovations-Forintek/Canada Corporation SP-18R

Evaluation Procedures for Synthetic Patching Materials for Repairs to Plywood Panels

ISO 3129

Wood Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical Tests

ISO 3130

Wood - Determination of Moisture Content for Physical and Mechanical Tests

ISO 3131

Wood - Determination of Density for Physical and Mechanical Tests

ISO 3805

Plywood - Determination of Density

ISO 3806

Plywood - Determination of Moisture Content

ISO 8375

Solid Timber in Structural Sizes - Determination of Some Physical and Mechanical Properties

ISO 8982

Plywood - Determination of Physical and Mechanical Properties for Structural Purposes

ISO 9425

Wood-Based Panels - Determination of Moisture Content

ISO 9427

Wood-Based Panels - Determination of Density

ISO 16978

Wood-Based Panels - Determination of Apparent Modulus of Elasticity in Bending and of Bending Strength

ISTA Procedures 1, 7C

Incline Impact Test, Static Compression Test, Drop Test

Voluntary Product Standard PS1

Construction and Industrial Plywood.

Voluntary Product Standard PS2

Performance Standard for Wood-Based Structural Use Panels

موضوع مطالب: استاندارد چوب

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند 1389ساعت 11:14  توسط سینا. حشمتی  | 

استاندارد برای آزمونهای تخته لایی

 

utswe

در تخته لایی آزمونهایی که انجام می شود به طور معمول عبارتند از:

جذب آب و واکشیدگی ضخامت

مقاومت به خمش (موازی و عمود بر الیاف)

برش موازی الیاف

درصد رطوبت و دانسیته

 

دریافت PDF

 

مرتبط با موضوع:استاندارد چوب

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت 10:31  توسط میلاد محمد زاده  | 

اندازه‏گيري معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان

 

copyrightبرداشت مطالب بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد

utswe

1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه‏گيري معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان طبق استاندارد ملي ايران شماره  1495  طبقه بندي معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان مي‏باشد .

 

 2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد در مورد چوبهاي بريده شده سوزني برگان قبل از رنده كرده و همچنين در مورد چوبهاي بريده شده با ضخامت معين كه هنوز كناره بري نشده است مي‏باشد .

 

 3- اندازه‏گيري

 3-1- گره‏ها:

 ابعاد گره‏ها ممكن است بر حسب ميليمتر دقيقا مشخص گردد و يا به صورت نسبتي از سطحي كه بر روي آن قرار دارند داده شود , تعداد آنها در هر متر و يا در كل طول شمارش و مشخص مي‏شود كه به 2 روش زير اندازه‏گيري ميگردند:

 روش اول - اندازه‏گيري بين دو خط مماس كه بطور موازي با طول قطعه به دو طرف محيط گره رسم شده‏اند .

 روش دوم - اندازه‏گيري  قطر كوچكتر مقطع هر گره .

متن کامل

موضوع مطالب: استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 9:56  توسط سینا. حشمتی  | 

تعاريف و اصطلاحات معايب چوبهاي اره شده سوزني برگان

 

copyrightبرداشت مطالب بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد

utswe

1- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد ملي تشريح اصطلاحات و تعاريف معايب چوبهاي اره شده سوزني برگان مي‏باشد .

 

  2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل چوبهاي اره شده سوزني برگان قبل از رنده شدن و نيز چوبهاي اره شده كه اندازه بري و گونيا نشده‏اند مي‏شود .

 

  3- اصطلاحات و تعاريف

 3-1- گره‏ها

 اثر شاخه روي ساقه درخت را گره مي‏نامند .

 3-1-1- انواع گره برحسب شكل مقطع گره در روي قطعه چوب.

 الف - گره‏هاي گرد :

 گره‏هائي هستند كه نسبت قطر بزرگتر بر قطر كوچك آنها كمتر از دو باشند.

 ب - گروه‏هاي بيضي :

 گره‏هائي هستند كه نسبت قطر بزرگ به قطر كوچك آنها بين 2-4 باشد.

 ب - گره‏هاي سطحي :

 عبارتند از گره‏هائي كه نسبت قطر بزرگ به قطر كوچك آنها بيش از چهار باشد.

 

متن کامل

موضوع مطالب: استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 9:45  توسط سینا. حشمتی  | 

معايب چوبهاي اره شده پهن برگان

 copyright utswe

utswe

1 ـ هدف

 منظور از تدوين اين استاندارد ملي طبقه‏بندي معايب چوبهاي اره شده پهن برگان مناطق معتدله مي‏باشد .

 

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل چوبهاي اره شده پهن برگان كه رنده ولي كناره بري نشده است مي‏گردد .

 

  3 ـ طبقه‏بندي

 3-1- گره‏ها

 3-1-1 شكل مقطع گره‏ها روي سطوح نمونه

 الف ـ گره‏هاي گرد

 ب ـ گره‏هاي بيضي

 پ ـ گره‏هاي ميخي

 

 3-1-2- وضع قرار گرفتن گره‏ها در روي مقاطع نمونه

 الف ـ گره واقع روي سطح جانبي بزرگ نمونه

 ب ـ گره واقع روي سطح جانبي كوچك نمونه

 پ ـ گره واقع روي يال كه قسمتي از دو سطح را در برمي‏گيرد .

ت ـ گره سرتاسري كه سرتاسر پهناي هر يك از سطوح جانبي بزرگ يا كوچك را در برمي گيرد .

.............

متن کامل

موضوع مطالب:استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مهر 1388ساعت 15:57  توسط سینا. حشمتی  | 

اندازه‏گيري معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان

 

copyright

utswe

1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه‏گيري معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان طبق دستور العمل طبقه بندي معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان مي‏باشد .

يادآوري1: درمورد اصطلاحاتي كه در اين استاندارد بكار گرفته شده به استاندارد ملي شماره 1496” اصطلاحات و معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان”مراجعه فرمائيد.

 

 2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد در مورد چوبهاي بريده شده پهن برگان رنده نشده و نيز در مورد چوبهاي بريده شده با ضخامت معين رنده شده ولي كناره بري نشده بكار برده مي‏شود .

 

 

 

 3- اندازه‏گيري

 3-1- گره‏ها:

 ابعاد گره‏ها ممكن است بر حسب ميليمتر دقيقا مشخص گردد و يا به صورت نسبتي از سطح كه بر روي آن واقع شده‏اند داده شود , تعداد آنها در هر متر طول و يا در كل طول شمارش و مشخص شود .

 3-1-1- تعيين اندازه گره‏ها بوسيله يكي از دو روش زير انجام مي‏گيرد:

 الف - اندازه‏گيري فاصله بين دو خط مماس كه بطور موازي با طول قطعه به دو طرف محيط گره رسم شده است .

 ب - اندازه‏گيري  قطر كوچكتر قطع هر گره .

 ......

متن کامل

 

موضوع مطالب: استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مهر 1388ساعت 15:49  توسط سینا. حشمتی  | 

اصطلاحات و تعاريف معايب چوبهاي بريده شده ( پهن برگان )

 

  1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد يكنواخت كردن اصطلاحات و تعاريف معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان مي باشد .

 

  2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل چوبهاي پهن برگان بريده شده‏اي كه رنده و كناره بري نشده‏اند مي گردد .

 

  3- تعاريف و اصطلاحات

 

 3-1- گره‏ها: اثر شاخه‏ها بر روي چوب مي باشند.

 3-1-1- مقطع گره بر روي سطح نمونه باشكال گرد, بيضي, گسترده ديده ميشود.

 الف - گره گرد : به گره‏هائي گفته مي شود كه نسبت بين قطر بزرگ و به قطر كوچك آن از 2 تجاوز نكند.

 ب - گروه بيضي : به گره‏هائي گفته مي شود كه نسبت بين قطر بزرگ به قطركوچك آن بين دو و چهار (2-4) باشد.

 پ - گره‏هاي گسترده : گره‏هائي هستند كه نسبت بين قطر بزرگ به قطر كوچك آنها پيش از چهار باشد .

 

3-1-2- گره‏ها را برحسب طرز قرار گرفتن آنها روي مقاطع نمونه به گره‏هاي جبهه‏اي پهلوئي, كناري و سرتاسري تقسيم ميشوند:

 الف - گره‏هاي جبهه‏اي : آنهائي هستند كه روي سطح مقطع بزرگ نمايان مي گردند .

 ب - گره‏هاي پهلوي : آنهائي هستند كه روي سطح مقطع كوچك نمايان مي شوند .

 پ - گره‏هاي كناره‏اي : كه روي يك يال قرار مي گيرند .

 ت - گره‏هاي سرتاسري : آنهائي هستند كه يك يال تا يال ديگر ادامه دارند و در سطح بزرگ يا كوچك واقع ميگردند.

 

متن کامل

 موضوع مطالب:استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 15:14  توسط سینا. حشمتی  | 

کنترل کیفیت چوب

 

-          کنترل مواد اولیه ورودی به واحد تولیدی

-          کنترل محصول حین ساخت و فرآیند تولید

-          کنترل و درجه بندی محصول ساخته شده

مسئول کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی به عهده افراد خواهد بود که دارای تحصیلات لازم ( حداقل کارشناسی ) و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند . در صورتیکه واحد تولیدی دارای افرادی با تحصیلات پایین تر ولی باتجربه کافی و سابقه کار مفید در رشته مربوطه باشد نیز می توان از آنها بعنوان مسئول کنترل کیفیت استفاده کرد. مسئول کنترل کیفیت مستقیما تحت نظارت مدیر عامل واحد تولیدی انجام وظیفه می کند و شخص مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و مدیر تولید نمی توانند بعنوان مسئول کنترل کیفیت معرفی و منسوب شوند . مسئول کنترل کیفیت ملزم به اجرای سیستم کنترل کیفیت در واحد تولیدی بوده و باید مطابقت کالای تولیدی را با استانداردهای کارخانه ای ، استانداردهای ملی و یا استانداردهای بین المللی مورد تایید قرار دهد. در صورتیکه کیفیت مواد اولیه و یا محصول ، مورد تایید او نباشد، مراتب کتبا به مدیر عامل اعلام و واحدهای تولیدی موظف می شود تا برای افزایش کیفیت محصول اقدام کند.

 

مفهوم درجه بندی در صنعت چوب چیست ؟

درجه بندی عبارت از طبقه بندی کالا بر اساس میزان معایب ، کیفیت و ابعاد محصول است که از طریق بازرسی نمونه هایی از هر محموله انجام می گیرد.

درجه بندی جزیی از عملیات استاندارد کالا است که پس از تولید کالا و قبل از بسته بندی و ورود کالا به انبار کالای ساخته شده انجام می گیرد.

البته در خصوص فرآورده های جنگلی که عمده ترین آنها گرده بینه است فقط درجه بندی صورت می گیرد که آن هم براساس میزان معایب ، درجه گرده بینه و ابعاد می باشد ، زیرا انسان در تولید درختان جنگلی دخالتی ندارد و لذا نمی توان برای آن استاندارد تعریف کرد.

 

برای درجه بندی کالاها تا چه میزان باید دقت کرد ؟

متن کامل

 

موضوع مطالب: استاندارد چوب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 14:46  توسط سینا. حشمتی  |